Quality Search är en konsultbyrå inom rekrytering och management. Vi ser starka samband mellan  organisationers framgång och deras ledarskap och kompetens