Organisationsdesign


Vår utgångspunkt är organisationens ledningssystem, som ytterst syftar till att skapa effektivitet, kvalitet och tydlighet samt inte minst kontroll. Ett viktigt inslag är det processorienterade synsättet för att skapa kundnytta, både externt och internt.

Vi medverkar till att göra en genomlysning och utveckling av dessa komponenter i ledningssystemet såsom:

  • Krav och förväntningar
  • Styrning
  • Ledningsprocesser
  • Kärnprocesser
  • Stödprocesser