Partners

För att kunna leverera bästa möjliga konsulttjänster har vi ett nära samarbete med några utvalda företag;


Blue Advisory Group: Tillhandahåller konsulttjänster på strategisk nivå för att skapa effektivitet och lönsamhet.

Psykometrika: Samverkar med oss vid psykologisk testning av faktorer som är viktiga för framgång i arbetslivet.

 


 

blue_advisory_group12Q==