Quality Search är en konsultbyrå inom rekrytering och management. Vi ser starka samband mellan  organisationers framgång och deras ledarskap och kompetens

Våra rekryteringar sker inom chefs- och specialistområdet och omfattar såväl svenska som internationella uppdragsgivare