Aktuellt

Rekrytering av administratör inom medlems- och givarservice


Några intressanta och utvecklande uppdrag:

 • Rekrytering av projektchef inom prefabricerade betongelement
 • Organisatorisk översyn av studieförbunds huvudkontor
 • Optimering av central ekonomifunktion
 • Profilgenerering för systemutvecklingsföretag inom börssystem
 • Organisatorisk översyn för insamlingsorganisation
 • Rekrytering av försäljningschef till industriföretag B2B
 • Rekrytering av interim controller till företag inom spelindustrin
 • Rekrytering av säljande marknadschef till förpackningsindustrin
 • Rekrytering av intressepolitisk chef till patientorganisation
 • Rekrytering av redovisningsekonom till fastighetsbolag inför notering på Nasdaq Stockholms huvudlista
 • Rekrytering av ansvarig för ekonomi och administration till patientorganisation
 • Rekrytering av interim CFO till spelföretag
 • Rekrytering av regionchef till företag inom effektivisering av elkostnader
 • Rekrytering av kanslichef till patientorganisation
 • Rekrytering av KAM till företag inom energibranschen
 • Rekrytering av säljare av produkter och tjänster inom det psykosociala området
 • Rekrytering av en ledare till Hemslöjdens förbundskansli
 • Rekrytering av chefer till elhandelsföretag i Göteborg och Malmö
 • Rekrytering av ansvarig för medlems- och givarservice till Riksförbundet HjärtLung
 • Rekrytering av en chef för ekonomi och administration till studieförbundet Bilda
 • Rekrytering av specialistsäljare B2B inom e-handel
 • Rekrytering av organisationssamordnare till Riksförbundet HjärtLung