Executive search


Search är ett kvalitativt sätt att jobba fokuserat och med hög precision för att finna chefer och specialister. Då utnyttjar vi vår erfarenhet och kännedom om olika branscher, kulturer och ledningsstilar. Genom vårt kontaktnät, vår väl utvecklade sökmetodik samt interna och externa kandidatdatabaser finner vi de mest kvalificerade kandidaterna. Vi är vana vid att hantera konfidentiell information, något som är helt avgörande då vi ofta får hantera strategisk företagsinformation. Det förekommer att metoden kombineras med annonserad rekrytering.

Exsearch