Urvalsrekryteringar (annonserade)


Urvalsrekryteringar sker med hjälp av tryckta eller digitala media. Tryckta media är i första hand dags- eller fackpress. De digitala annonserna länkas till såväl rekryteringsdatabaser som till olika digitala nätverk. Det finns vissa möjligheter att rikta kommunikationen till olika grupper. Ansökningsprocessen har förenklats avsevärt med hjälp av den digitala tekniken. Urvalsrekrytering sker ofta då man av olika anledningar vill offentliggöra en platstjänst eller när man har önskemål om sökande från många olika branscher.

annons