Personlighets- och prestationstest


Våra testpaket utgår från vad forskningen funnit vara relevant för framgång i dagens arbetsliv. Testen genomförs både genom självskattning och genom tidsbegränsade prestationstest. Vi behandlar områden såsom:

  • Attityder till arbete
  • Värderingar
  • Personlighet
  • Begåvning

Personlig återrapportering sker på en niogradig skala till såväl kandidat som uppdragsgivare.

Vi genomför även s k screeningtest, vilket kan vara aktuellt i samband med urvalsrekryteringar med många ansökningar.