Second opinion


Second Opinion innebär att vi förstärker kundens rekryteringsprocess då man valt att själv genomföra första delen av rekryteringen. Sammanhangen handlar ofta om internrekrytering eller andra fall då man redan har en kandidat. Våra leveranser kan då omfatta:

  • Intervju
  • CV-analys
  • Test
  • Referenstagning
  • Verifiering och validering av handlingar