Management Audit


En Management Audit syftar till att ge en bedömning av en organisations (oftast ledningsgruppens) samlade förmåga att möta de krav som omgivningen ställer i samband med större strategiska vägval. Det kan handla om större transformationer, rekrytering av nyckelpersoner, ägandeförändingar etc.

Vid en Management Audit gör vi en systematiskt genomgång av enskilda personers personlighet, attityd till arbetet samt prestation – begåvningsmässigt och i tjänsten. Detta resultat ställs mot de utmaningar som organisationen står inför. Vi beaktar också organisationens status avseende strukturkapital såsom:

  • Målsättningar
  • Policies
  • Processer
  • Styrning
  • Kontroll
  • Struktur